Vážení páni Vencel a Borza!

December 2015 / Prečítané 478 krát

   V Srdci Pezinka v článku „Nastal čas na nové pravidlá“ vyzývate všetkých zainteresovaných na diskusiu. Myslím, že riaditeľ školy je jediný kompetentný rozhodovať o prenájme priestorov telocvične na škole, ktorú riadi. V článku predkladáte čitateľom nepravdivé informácie o prenájme telocvične športovým klubom okrem stolného tenisu. Je v kompetencii riaditeľa školy uzatvoriť zmluvu s kýmkoľvek a za akúkoľvek sumu, ak s ňou súhlasia obe strany. Zmluvy uzatváram ja, sú zverejnené na webovom sídle školy a všetky kluby majú prenájom 10 €/ hod., nie ako vy uvádzate 15€/hod. A k uzatváraniu dlhodobých zmlúv – zmluva so stolnotenisovým oddielom bola menená dodatkom a bola zvýšená suma práve za prenájom telocvične, s volejbalovým klubom uzatváram zmluvu na rok, pretože v prípade nevyčerpania hodín, určených pre školu, ponúkam tieto hodiny im, pretože vedú deti z Pezinka k športu.

 

Mgr. Ingrid Jurčová, riaditeľka školy

 


Ohodnoťte článok: