Nastal čas na nové (staré?) pravidlá?

December 2015 / Prečítané 1555 krát

   V mesačníku Srdce Pezinka uverejnili páni Milan Vencel a Maroš Borza článok s (podľa nich) podrobnou analýzou podpory športu v meste Pezinok spolu so štatistikou za posledné roky a ako to už je v tomto plátku zvykom, nevyhli sa osobným útokom a vykonštruovaným sprisahaniam proti obyvateľom Pezinka a volajú po zmene, chcú nové pravidlá. Nedá sa na tú znôšku nepresností nereagovať a je nevyhnutné uviesť veci na pravú mieru.

Skutočné fakty  o financovaní športu v Pezinku v rokoch 2009-2015

   Začnem financiami, ktoré asi každého najviac zaujímajú. Na základe účelovo skonštruovaných grafov páni deklarujú, že stolný tenis ako šport je v Pezinku najviac podporovaný. To je účelová lož! Nehovoria totiž o klube, ale o športe. Tak teda pozrime sa, ako vyzerá podpora športov, nie klubov. Stolnotenisové kluby, ak to páni nevedia, sú v Pezinku dva, nie jeden. Okrem STK ZŠ Na bielenisku je tu aj klub 1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia – čo je klub zdravotne znevýhodnených stolných tenistov. Počítajme teda do podpory stolného tenisu obidva kluby. Spravodlivo. Aj futbalové kluby sú tri a nie jeden (PSČ, GFC, CFK) a dokonca v istých rokoch sa poskytla podpora futbalu aj iným ako týmto trom subjektom. Tak spočítajme aj tieto dokopy, ak máme hovoriť o podpore daného športu, v tomto prípade futbalu. Ďalej, ani volejbal nie je od istého roka len jeden, máme tu dva kluby. Karate tiež nie je len Karate-kickbox klub, ale aj 1. karate klub Pezinok, basketbal tiež nie je len jeden klub atď. Prečo páni neuviedli vo svojej analýze aj futbalový klub PSČ Pezinok, ktorý dostával najviac financií z futbalových klubov v mnohých rokoch? To nie je futbal? A prečo tie futbalové kluby nespočítali spolu? A prečo neuviedli, že CFK v dvoch rokoch nedostal žiadne prostriedky, lebo klub nesplnil podmienky, za ktorých v zmysle VZN môže dostať dotácie? No preto, lebo im to účelovo nevyhovuje. Ako potom, keď sumy spočítame, budú vyzerať grafy, ktoré prezentujú obaja páni zo Srdca Pezinka? Ja som roky ešte o niečo rozšíril dozadu a sumy, vynaložené na vybrané športy (tie, ktoré prezentujú obaja páni plus hádzaná), vyzerajú potom ako znázorňujú grafy.*
   Nuž a zrazu to všetko vyzerá inak. Ktorý šport je teda v Pezinku najviac podporovaný? No predsa futbal. Ale to je v poriadku, veď to je najpopulárnejší, najmasovejší šport a venuje sa mu najviac obyvateľov Pezinka. A mne osobne vôbec nevadí, že medzi futbalom a ktorýmkoľvek iným športom je viac ako 100 % medzera. Nevadí, lebo tie výšky podpory boli v zmysle VZN vypočítané podľa vzorca pre všetkých rovnakého.

Ako funguje systém rozdelenia dotácií pre šport a čo vlastne treba zmeniť?

   Spôsob prerozdelenia sumy sa vypočítava v zmysle platného VZN na základe známeho, pre všetkých rovnakého matematického vzorca, ktorého základom je počet členov v danom športe a v danom roku a ich športová výkonnosť. Nič iné ako štruktúra členskej základne, jej vek, bydlisko a športová výkonnosť sa nezohľadňuje.

 


   Toto teda pánom Vencelovi a Borzovi vadí, keď namietajú, že v súčasnosti je systém netransparentný a nespravodlivý? Chcú niečo zrovnoprávniť? Ak teda zrovnoprávniť, znamená to podľa nich, že chcú hľadať spôsob, ako futbalu ubrať a dať iným klubom? Alebo ešte viacej dať futbalu a ostatné kluby menej podporiť? Ale ako to chcú urobiť? Tak ako voľakedy, keď neexistovali žiadne pravidlá a 6 ľudí si peniaze podelilo medzi svoje kluby podľa práve vymysleného kľúča tak, aby im to vyšlo? Tak to totiž pred tým, ako bolo prijaté spomínané VZN, aj reálne bolo, čo viem samozrejme dokázať, ale o to tu teraz nejde. Píšu, že im ide o transparentné a spravodlivé prerozdelenie financií. Tak nech povedia otvorene, v čom v súčasnosti vidia nespravodlivosť? V tom, že kluby, ktoré zabezpečujú športovanie najväčšiemu počtu detí a dospelých dostávajú najviac? V čom vidia netransparentnosť? V tom, že vzorec na výpočet je verejne dostupný a nie je možné svojvoľné prehadzovanie peňazí len tak, odhadom? Alebo naozaj chcú ubrať futbalistom, lebo dostávajú najviac a prerozdeliť nejakým kľúčom medzi iné športy? Alebo naopak, ešte viac pridať futbalu? Ale ako, na akom spravodlivom a hlavne transparentnom princípe? Ale tak, aby sa dosiahol väčšinový konsenzus zainteresovaných všetkých športových subjektov. Alebo o čo im vlastne ide?
  Chápem istým spôsobom pána Maroša Borzu, že sa nevie celkom zorientovať, lebo nie je ani nebol členom komisie športu, ale pán Vencel ma prekvapil. Ako člen komisie športu vie veľmi dobre, že každý rok sa na komisii prerokováva, či je potrebné prijať novelu VZN. Že každý rok vyzývam ja osobne členov komisie, aby dali návrhy na novelu. VZN sa na základe pripomienok z komisie už novelizovalo dvakrát bez problémov a zbytočného rozruchu a každá z tých dvoch noviel ho vylepšila. V posledných rokoch nikto zo zástupcov klubov nevzniesol takú požiadavku na novelizáciu, ktorá by bola klubmi akceptovaná. Väčšine klubov súčasný systém teda vyhovuje. Okrem toho, VZN som síce navrhol ja, ale skôr ako prišlo na schvaľovací proces v MsZ, prebehli dosť náročné rokovania zástupcov všetkých športov v meste a VZN v jeho konečnej podobe vzniklo ako kompromisné riešenie, na ktorom sa zhodla drvivá väčšina. A VZN sa schválilo v zastupiteľstve v čase, keď som nebol ani poslanec, ani predseda či člen rady školy. Ak v súčasnosti nevyhovuje, nikto sa nebráni jeho ďalšej novelizácii, ako tomu už niekoľkokrát bolo v minulosti. Platforma, na ktorej sa má toto riešiť však určite nie sú noviny ani iné médium, ale široké fórum zástupcov všetkých športových klubov mesta Pezinok, ktorým je komisia športu, v nej sú zastúpené všetky športové kluby na území mesta Pezinok, ktoré o členstvo v komisii majú záujem. Viac k tomu nemám čo dodať. Snáď len to, že vo svetle týchto skutočností vyznieva článok oboch pánov ako hrubý amaterizmus, ako keby nevedeli na akom fóre je reálne možné tieto veci riešiť. Záver je z toho jasný – nejde o vec, ale o manipuláciu verejnej mienky. Ale na to sme si už v súvislosti so Srdcom Pezinka zvykli.

Výhody – nevýhody pre vybrané športové kluby

   Páni Vencel a Borza vo svojom článku obvinili nielen mňa, ale aj vedenie ZŠ Na bielenisku a mesto Pezinok z toho, že sa poskytujú jednému športovému klubu neprimerané výhody a tým znevýhodňujú ostatné športy. Toto je účelové a hlavne nepravdivé obviňovanie mojej osoby, nášho športového klubu, mesta Pezinok a aj vedenia ZŠ Na bielenisku z nekalých praktík. Takže po poriadku, čo je a čo nie je pravda z toho, čo obaja „bojovníci za spravodlivosť“ napísali, a ako sa veci majú:
1. Áno, som jedným z tvorcov návrhu platného VZN, ale jeho súčasná verzia sa dosť od môjho pôvodného návrhu líši práve preto, lebo bola pozmenená novelizáciami na základe kompromisov tak, aby bolo VZN akceptovateľné pre väčšinu klubov.
2. Áno, som predsedom stolnotenisového klubu, ktorý som zakladal a ktorý si prenajíma priestory v ZŠ Na bielenisku, ale na tom nie je nič zlé.
3. Áno, som predsedom komisie športu druhé volebné obdobie. Predtým som bol jedno volebné obdobie členom
komisie športu.
4. Nie som predsedom ZRPŠ, ako píšu obaja páni – také niečo ako ZRPŠ zaniklo po revolúcii aj so socializmom, páni majú veľmi zlé informácie a slabé právne vedomie. Som predsedom rady školy, čo je legitímny orgán daný zákonom, ktorý má presne vymedzené právomoci a bol som zvolený za predsedu ako člen rady školy v zmysle zákona delegovaný mestom, mimochodom v čase, keď klub už mal so školou dlhodobú zmluvu a ešte nižšie nájomné ako teraz. Takže narážky na nejaké prepojenia sú úplne scestné.Obom protagonistom Srdca Pezinka vadí to, že máme dlhodobú zmluvu a vadí im prepočet hodinového nájmu. Ale to už nepovedali, a im nevadí, že v zmluve máme zakotvenú povinnosť ako protihodnotu vykonávať a zabezpečovať na naše náklady údržbu osvetlenia v telocvični vrátane prác vo výške. To už nepovedia občanom, že Stolnotenisový klub preinvestoval na zhodnotení budovy školy v tom čase vyše 850 000 Sk a majetok ponechal škole. To nepovedia, že klub, keď telocvičňa pri silnom daždi cez okná zatiekla, vymenil spodný rad okien v hale na vlastné náklady a tým zachraňoval telocvičňu aj pre deti školy. A mnohé ďalšie fakty, pre ktoré predchádzajúci riaditeľ ale aj súčasná riaditeľka podpísala dlhodobú zmluvu s týmto subjektom a vidia ju ako výhodnú. Keby sme všetky peniaze, ktoré sme vložili do školských priestorov, spočítali, tak ešte máme na poriadne dlho dopredu predplatené komerčné nájomné... Nech aj ostané športové kluby pomáhajú školám tak ako my a neverím, že im riaditelia nevyjdú v ústrety. Tomuto hovoria páni skryté dotácie? Kto skryto dotoval koho? Ja to vidím, páni, tak, že zatiaľ sme my ako klub dotovali školu a nie naopak. A viem to dokladovať konkrétnymi sumami, účtovnými dokladmi. No, pobavili ma, obaja. Nech ale skúsia pohovoriť o tom, koľko peňazí investovalo mesto do futbalu mimo priamych dotácií cez VZN. Nie do CFK, GFK, či iného klubu, ale do futbalu v Pezinku ako takého. Alebo do plavcov cez prevádzkovanie plavárne, ktorá je pre mesto čisto stratová. Tie investície by sa do ich grafu ani nezmestili. Tak to je. Ale nikto to nevyčíta futbalistom, ani plavcom... Aby som nehovoril len o futbale či plavcoch. A čo taký basketbal, keď bol na výslní. Koľko financií zhltol? Tiež mu to nevyčítam. V tom čase to bola výkladná skriňa pezinského športu, aj keď vieme, ako posledné investície zo strany mesta neslávne dopadli. A ďalšie kluby, ktorým mesto výrazne pomohlo... Tak nech títo dvaja pseudoodborníci nehovoria o skrytej podpore, keď nevedia aké sú fakty, alebo jej nerozumejú. Alebo len jednoducho nechcú povedať celú pravdu? Tomu rozumiem, riadia sa heslom „účel svätí prostriedky“, len v tomto prípade ten ich účel čímsi smrdí.

Ak je treba, urobme zmeny

   Ak si niekto myslí, že treba súčasný stav zmeniť, nikto sa tomu nebráni, ale k tomu všetkému treba povedať pár poznámok. Po prvé – páni vyzývajú na zmenu VZN. Nech sa páči. Nech dajú na stôl konkrétny návrh a poďme o ňom diskutovať. Nemám s tým ja a predpokladám, že nikto z komisie športu ani najmenší problém. Ale nech páni nerobia bezduchú, deštruktívnu kritiku. Buďte, páni, konštruktívni, dajte si tú námahu, aby ste vytvorili niečo zmysluplné a dajte to na oponentúru. To ale nie je jednoduché. To zaberie poriadne veľa času, viem o tom svoje. Po druhé – chcete aby mesto odpustilo nájomné športovým klubom v školách. Prosím vás, nerobte demagógiu smerom k odpusteniu nájomného. Mesto to urobiť nemôže, nič s tým totiž nemá. Školy majú právnu subjektivitu a je to jeden zo zdrojov ich príjmov, z ktorých financujú také položky, na ktoré ani od štátu ani od mesta nedostanú financie a potrebujú ich. Nájomné a jeho výška nesúvisí s rozpočtom a hospodárením mesta, je to legitímna podnikateľská aktivita školy, do ktorej ani primátor ani poslanci nemôžu zasahovať, aj keby chceli. Takže aj v tomto prípade ste buď úmyselne zavádzali (teda po slovensky povedané klamali), alebo píšete o niečom, čomu ani zďaleka nerozumiete a nedali ste si ani tú námahu, aby ste si naštudovali zákony a predpisy s tým súvisiace.

Aký je teda záver?

   Jednoduchý. Mne z toho vychádza len to, že mesačník Srdce Pezinka ako novinársky produkt je úplne amatérskym dielom na úrovni maximálne školáckeho časopisu (zrejme som teraz niektoré školské noviny urazil, tak mi to prosím odpustite), ktoré nemá nič spoločné s novinárskou praxou a etikou. Páni Vencel a Borza napísali článok, v ktorom uviedli jednostranné fakty (mnohé nepravdivé), ktoré si neoverili a už vôbec neskúmali prečo, začo a ako to vyzerá z druhej strany a o hľadaní pravdy už vôbec nemôže byť ani reči... Uvádzajú skutočnosti, ktoré už zo zákona nemôžu byť pravda. Mnohé ich tvrdenia nie sú ani faktami, ale len výplodmi ich dedukcií, ktoré vychádzali zámerne alebo z amatérskej nevedomosti z nesprávnych predpokladov. No a toto uverejnia „vraj“ noviny. Páni a dámy zo Srdca Pezinka, ja vám gratulujem, vy svoju dôveryhodnosť likvidujete úplne sami, nikoho na to nepotrebujete.

 

Pavol Alexy


Ohodnoťte článok: