BSK: Regionálne cesty sú pripravené na zimu

December 2015 / Prečítané 445 krát

   Zimnú údržbu ciest ll. a lll. triedy v Bratislavskom regióne zabezpečuje správca komunikácií – Regionálne cesty Bratislava. Dispečing je v nepretržitej pohotovosti počas celej zimnej sezóny na centrále, ale aj v strediskách Malacky, Senec, Pezinok. Cesty sú upravované nepretržite podľa potreby a v závislosti od počasia.
   „Cesty nepretržite monitorujeme prostredníctvom dispečerov v kraji, ktorí o stave komunikácií podávajú každý deň hlásenie, takže môžeme okamžite zareagovať," uviedol Peter Húska z Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
   Údržba sa robí na všetkých cestách II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré celkovo merajú 512 km a na 130 mostoch. Regionálne cesty Bratislava zabezpečujú posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, likvidovanie cestných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu pred závejmi ako aj čistenie ciest po zimnej údržbe.
„V štyroch skladových priestoroch v Bratislave, Senci, Pezinku a v Malackách je 730 ton posypovej soli. Vzhľadom na kapacitu skladových priestorov a vývoja počasia budú sklady Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky operatívne dopĺňané“, doplnil Húska s tým, že posypový materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia. Pre zimnú sezónu 2015/2016 je pripravených 18 mechanizmov, z toho 4 pre oblasť Záhorie, 9 pre územie Pezinka a 5 pre oblasť Senec.
   „Prioritne udržiavané sú hlavné ťahy, cesty, využívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy“, uzavrel Húska.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: