Voľby do Národnej rady SR 2016

December 2015 / Prečítané 387 krát

   Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu listinu, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Pezinku. Mesto Pezinok má 18 volebných okrskov.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politický subjekt primátorovi mestského úradu v lehote do 11.1.2016 v listinnej forme na adresu úradu alebo elektronicky na adresu alena.sindlerova@msupezinok.sk
   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti ust.§ 49 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V Pezinku 8. 12. 2015.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta

 


Ohodnoťte článok: