Poďakovanie za spoluprácu v roku 2015

December 2015 / Prečítané 436 krát

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje kolektívu pracovníkov Cirkevnej materskej škôly, p. učiteľke Mgr. Zuzane Balcovej zo ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Okresnej Malokarpatskej knižnici – vedeniu a kolektívu pracovníčok, folklórnemu súboru Obstrléze, folklórnemu súboru Radosť, p. Helenke Slamkovej, bratom kapucínom z pezinského Kláštora, členkám spoločenstva Máriinej Légie, členom Mestskej polície v Pezinku.
   Všetkým srdečne ďakujeme za priazeň, ktorú nám prejavili. V roku 2016 prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania, osobných aj pracovných úspechov. Na ďalšiu spoluprácu sa tešia obyvatelia a zamestnanci DSS a ZPS Pezinok.

 


Ohodnoťte článok: