Sociálna poradňa

December 2015 / Prečítané 465 krát

   Mám 34 ročného brata, ktorý onedlho ukončí dlhšiu nemocničnú liečbu. Jeho zdravotný stav je však naďalej vážny. Čo môžeme urobiť, radi by sme ho mali doma, avšak sa obávame, že mu nedokážeme zabezpečiť potrebnú odbornú starostlivosť.
   Vo vašom prípade je najlepšie obrátiť sa so žiadosťou na službu Domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Je to služba, ktorá v domácom prostredí poskytuje odborné ošetrenie občanom všetkých vekových kategórií. Ide o občanov napríklad aj po nemocničnej liečbe, občanov pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, ale aj chronicky chorých, imobilných pacientov, ktorí nemôžu dochádzať do ambulancie. Medzi odborné ošetrenia spomínanej agentúry patria také úkony ako podávanie injekcií, infúzií, ošetrenie rán, preležanín, odbery biologického materiálu, kŕmenie sondou a podobne. O takúto službu môžete žiadať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Odporúčam Vám osobne navštíviť agentúru, kde si vyzdvihnete potrebné tlačivo Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti alebo si ho vytlačte z webovej stránky niektorej z Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tlačivo si dajte následne potvrdiť ošetrujúcemu lekárovi, vyžiadajte si tiež lekársku správu a spolu s fotokópiou preukazu poistenca doručte agentúre. Následne si s vami zdravotná sestra dohodne termíny návštev. Táto služba je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: