Zimný štadión v Pezinku

December 2015 / Prečítané 560 krát

– reakcia poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku za OZ Srdce Pezinka

   Dôrazne sa ohradzujeme voči vyjadreniam primátora mesta Pezinok Olivera Solgu k téme výstavby zimného štadióna, ktorá bola predmetom mimoriadneho zasadnutia MsZ v Pezinku dňa 1.12. 2015.
   Pán primátor Oliver Solga zavádza verejnosť. Nedôveryhodný postup investora zakrýva politicky ošúchanými heslami „robíme to pre občanov“, bagatelizuje naše argumenty a zastiera ich populistickými vyhláseniami o miestnom referende. Namiesto ochrany záujmov mesta a jeho občanov sa stavia do pozície advokáta investora a napriek nášmu jasnému stanovisku chce i naďalej rokovať s firmou ARÉNA. Navyše verejne pranieruje poslancov, ktorí vo verejnom záujme hlasovaním vyjadrili iný názor. Tieto praktiky dôrazne odmietame.
   Každý z nás, čo sme nepodporili predĺženie doby vybudovania ľadovej plochy, máme eminentný záujem, aby v Pezinku vyrástol zimný štadión. Obyvatelia mesta si ho nielen zaslúžia, ale do okresného mesta aj patrí. Nevieme sa však stotožniť s procesom, ktorý jeho vybudovanie sprevádza.
   Verejne sa pýtame, prečo investor – ARÉNA Pezinok zásadným spôsobom zmenil projekt oproti pôvodnému, s ktorým uspel pri hlasovaní v MsZ? Prečo primátor neinformoval poslancov o takej zásadnej zmene prostredníctvom „informácie primátora” na MsZ v decembri 2014, keď podpísal právoplatné územné rozhodnutie na už zmenený projekt? Prečo dnes ARÉNA s.r.o nevie garantovať financovanie, ktoré deklarovala pri hlasovaní o výbere investora ? Prečo nebola schopná dodržať ani nový predĺžený termín výstavby do 30. 11. 2016?
   Pýtame sa, prečo vedenie mesta Pezinok ani investor neodpovedali na písomné žiadosti časti poslancov o doplnenie podkladov, o ktorých mali hlasovať? Kde sa preinvestovalo 350 000 eur, ako to tvrdil investor na októbrovom zasadnutí MsZ – hoci žiadne práce v súvislosti s výstavbou nevidno? Aké má skúsenosti, referencie z realizácie a financovania podobných stavieb?
   Ako jednu z príčin spoločnosť ARÉNA Pezinok uvádza, že stavebné povolenie zo dňa 29.04.2015 nadobudlo právoplatnosť 28.5.2015. Zmluvná doba výstavby vrátane skúšobnej prevádzky predstavuje dobu 10 mesiacov, a tým sa termín ukončenia výstavby stal nereálny.
Toto sú závažné otázniky, na ktoré majú Pezinčania právo poznať odpoveď. A my, poslanci – ich volení zástupcovia, sa k nim vo verejnom záujme snažíme otvorene, vecne a legitímne dopátrať.

 

Poslanecký klub OZ Srdce Pezinka

 


Ohodnoťte článok: