Kto porušil etický kódex?

December 2015 / Prečítané 553 krát

   V novembrovom čísle Pezinčana vyšiel článok poslanca Adama Solgu, v ktorom vyvrátil obvinenia redakcie Srdca Pezinka (SP), že porušil etický kódex a pripomenul, že šiesti poslanci za SP hlasovali za návrh predať zakladajúcemu členovi Srdca Pezinka pozemok za 1,5 eura/m2.
   Na začiatku decembra nám poslanec Milan Grell poslal do redakcie reakciu poslaneckého klubu SP, v ktorej sa uvádza:

   Nechceme sa vyjadrovať k obsahu článku, chceme upozorniť na vyjadrenie, ktoré odznelo na adresu poslancov za OZ Srdce Pezinka. Vetu „Mali ste však počuť ten šum a ruch v poslaneckých laviciach okupovaných „Srdciarmi“! a najmä slovo okupovaných považujeme nielen za nevhodné, ale v tomto kontexte i nevhodne použité a urážajúce.
   Význam slova vysvetľuje Krátky slovník slovenského jazyka nasledovne: okupovať nedok. i dok. vojensky, násilne ap. obsadzovať, obsadiť, zab(e)rať: o. cudzie územie, oné mesto. http://slovniky.juls.savba.sk/
   Poslanci, ktorí sedia v poslaneckých laviciach okupovaných „Srdciarmi“, sú všetci riadne zvolení občanmi mesta Pezinok v demokratických voľbách a mandát na výkon svojej funkcie dostali od občanov.
   Žiadame autora uvedeného článku, aby sa v najbližšom čísle časopisu Pezinčan verejne ospravedlnil za nevhodné a urážlivé vyjadrenie.

   Vo veci sme teda oslovili aj poslanca Adama Solgu, ktorý reakciu SP najprv označil za nonsens, no potom zaujal stanovisko, z ktorého citujeme:
„Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ), na ktorý sa Srdciari odvolávajú, pripúšťa použitie slova „okupovali“ v zmysle „zaujali“ . Ide pritom o prenesený význam s patričným významovým posunom.
   Ak som teda použil slovné spojenie poslaneckých lavíc okupovaných poslancami, hovoril som o laviciach, v ktorých zaujímajú miesta poslanci. Všetko ostatné považujem za vykonštruované dezinterpretácie a nemám sa preto v tejto veci komu a začo ospravedlniť.
   Srdciari z KSSJ neodcitovali to, čo považujem z tohto pohľadu za najpodstatnejšie: časť, ktorá uvádza použitie slova okupovať v jeho prenesenom význame. Napokon, ktokoľvek sa o tejto skutočnosti môže presvedčiť ako v knižnej tak aj elektronickej podobe KSSJ.
   Odmietam preto akékoľvek obvinenia vyplývajúce z listu. Naopak, cítim sa dotknutý účelovými tvrdeniami autorov listu a považujem ich nielen za ďalší útok proti mojej osobe, ale v tomto prípade aj za útok na slobodu prejavu. “

   Vec sme sa teda rozhodli overiť. A skutočne, v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa nachádza zmienka o použití slova okupovať v prenesenom význame, na ktorú odkazuje aj poslanec Solga.

 

(red)

 


Ohodnoťte článok: