Keď chýbajú vecné argumenty...

December 2015 / Prečítané 571 krát

   Tam, kde chýbajú vecné argumenty, začína demagógia a vymýšľanie problémov, ktoré neexistujú. Nebudeme komentovať nezmysly, ktoré vyslovili poslanci OZ Srdce Pezinka na adresu nás, poslancov za občiansku iniciatívu Spoločne pre Pezinok. Údajne sme nechceli s nimi rokovať o rozpočte. Konštatujú to napriek tomu, že sme sa s nimi opakovane stretli spoločne i individuálne. Je to ich plač na nesprávnom hrobe. Domáhajú sa participácie na budovaní mesta a pritom nepodporili Programové vyhlásenie na toto volebné obdobie. Poslanci za OZ Srdce Pezinka nepodporili ani rozpočet na rok 2016, etický kódex poslanca, rokovací poriadok MsZ, zimný štadión a ďalšie dôležité body, prospešné pre občanov Pezinka. Sami v priebehu roka nenavrhli azda jedinú vec, ktorá by bola na úžitok Pezinčanom, vyhovárajúc sa na to, že my, poslanci za OI Spoločne pre Pezinok máme väčšinu a údajne ich vždy prehlasujeme. Snažili sme sa im vysvetliť, že každý ich dobrý návrh podporíme a ponúkame im spoluprácu. Lenže potom si prečítame ich „Stanovisko k rozpočtu mesta Pezinok... “ na tejto strane a dozvieme sa toľko nezmyslov, že prestaneme veriť ich úprimnej snahe spoločne niečo riešiť. Ako príklad uvedieme bod č. 1, týkajúci sa plnenia rozpočtu mesta. Napísali:
„V kapitálovom rozpočte sú výdavky z polovice kryté príjmami z predaja majetku mesta, čo poukazuje na fakt, že ak nebudeme mať čo predať, nebudeme mať čo investovať.“ Je až neuveriteľné, že sa pod túto hlúposť podpíšu ľudia, z ktorých niektorí majú ekonomické vzdelanie! Ale poďme k veci: Mesto predáva niektoré nehnuteľnosti už roky a napriek tomu ku kolapsu nedošlo. Faktom je, že k ich predaju v mnohých prípadoch ani po rokoch nedošlo, (viď budova na Štefánikovej 10, dom Za dráhou a ďalšie). Navyše mesto nielen predáva ale aj kupuje (ZUŠ). Ako príklad dobrého hospodárenia aj bez predaja mestského majetku uvedieme príklad: V októbri sme, po rozhodnutí Ministerstva financií SR, museli zaplatiť 970 000 € firmám za práce na školách. Zaplatili sme bez problémov, pretože sme ich mali v rezervnom fonde. Vrakuňa a iné samosprávy si museli na ten istý účel požičať od bánk. Nám sa peniaze už vrátili naspäť. Keby sme ich nemali, museli by sme si požičať a roky splácať.
   A ešte k bodu 3, v ktorom sa pýtajú, či je rozpočet adresný.  Tisíckrát sme verejne deklarovali, že chceme, aby všetci poslanci začiatkom roka rozhodli, čo sa v roku 2016 bude robiť ako priorita a čo musí počkať. Opakovane sme aj verejne vyhlásili, že ako prvá je na rade rekonštrukcia ZŠ na Fándlyho, MŠ na ul. Gen. Pekníka a MŠ na Svätoplukovej. Túto požiadavku poslancov aj občanov počuli a čítali tisíckrát aj poslanci zo Srdca Pezinka! Preto nechápeme ich rozhorčenie, ak to nie je z ich strany len pokračovanie neférovej politickej kampane z minuloročnej jesene.
   Výsledok hospodárenia mesta za tento rok bude viac ako ten jeden milión €, možno milión a pol, a to aj bez výraznejšieho predaja nehnuteľností. Nech nám všetkým teda „srdciari“ dokážu, koľko miest je na tom ekonomicky tak dobre ako Pezinok. Nejde vôbec o samochválu, nedávno to konštatovalo nezávislé INEKO, ktoré nás v hospodárení posunulo na 12. miesto na Slovensku. Aj v súvislosti s týmto hodnotením sme si prečítali v minulom Srdci Pezinka hlúposti typu, že mesto nemá peniaze na sanovanie nepredvídaných výdavkov a havárií, alebo ako to nazval „expert“ Grell „nebude mať na okamžitú likviditu.“
   Nebránime sa kritike, len sa bránime trápnemu „podrazáctvu“ a znevažovaniu všetkého, čo primátor, vedenie mesta a my ako poslanci za OI Spoločne pre Pezinok odsúhlasíme alebo urobíme. Veríme, že väčšina Pezinčanov má vlastný rozum a zdravý úsudok a že občania si najprv overia fakty, ktoré sú verejne dostupné. Spoliehame sa na to, že ľudia nepodľahnú demagógii a klamstvám. Poslanci za OI

 

Spoločne pre Pezinok

 


Ohodnoťte článok: