Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

December 2015 / Prečítané 578 krát

   Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytlo mestu Pezinok nenávratný finančný príspevok vo výške 298.688,36 EUR s DPH, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ zabezpečil vlastné zdroje financovania vo výške 5 % (14 934,41 EUR). Aj napriek krátkosti realizácie projektu (začiatok projektu 23. 3. 2015 a koniec projektu 31. 12. 2015), možno projekt považovať za jeden z úspešných realizovaných projektov zo 7 miest na Slovensku. Cieľom projektu je sprístupniť elektronické služby mesta a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. Prostredníctvom projektu bude zavedených 20 eGovernment služieb a momentálne prebieha pilotná prevádzka.
   Elektronizácia služieb prispeje k čiastočnej náhrade úradnej komunikácie v listinnej forme elektronickou úradnou komunikáciou (komunikácia v listinnej forme zostáva zachovaná, je na rozhodnutí občana aký komunikačný kanál zvolí). Elektronické podania a elektronické úradné dokumenty budú autorizované (ZEPodpis alebo ZEPečať s časovou pečiatkou), a teda budú právne relevantnými dokumentami, rovnocennými s dokumentami v listinnej forme.
   V rozsahu definovanom v zákone č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente má samospráva ako orgán verejnej moci povinnosť integrovať svoj ISVS (informačný systém verejnej správy) na ÚPVS, resp. na spoločné moduly ÚPVS (ústredný portál verejnej správy). Implementáciou projektu samospráva splní povinnosť integrovať sa na ÚPVS. Projekt prispeje k zvýšeniu transparentnosti a kvality poskytovaných služieb mesta, pričom dôjde aj k úspore nákladov a času občanov či podnikateľov pri vybavovaní úradnej agendy. Občania budú môcť vybaviť všetko potrebné prostredníctvom internetu bez nutnosti návštevy mestského úradu.

 

(MK)

 


Ohodnoťte článok: