IOMO nefunguje, ale bude

December 2015 / Prečítané 462 krát

   Projekt IOMO (Integrované obslužné miesto občana) mal začať fungovať aj podľa zákona 1. decembra, a mal zabezpečiť na matrike vybavenie listu vlastníctva, obchodného registra a registra trestov. Mal! Neskôr bol termín predĺžený na 18.12. 2015. Žiaľ, ani do tohto termínu mestá a obce s matričným úradom nedostali technické vybavenie, neboli vyškolení pracovníci a následne teda nebolo možné túto službu zabezpečiť. Štát opäť preniesol na mestá kompetencie a povinnosti, ktoré nie sú kryté personálne, technicky a najmä nie finančne. Aj poplatok, ktorý budú mestské úrady vyberať od občanov, bude musieť mesto odvádzať štátu. Zatiaľ na mestských úradoch „svieti“ len slogan „Viac služieb štátu na jednom mieste“. Uvidíme, ako rýchlo sa premení táto fráza na realitu.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: