program CVČ - Epicentrum

November 2015 / Prečítané 681 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

3.12. Mama, ocko —poď sa hrať: Mikuláš.
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
4.12. Vianočné tvorivé dielne. Tvorivé kreatívne popoludnie pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyrobiť milé vecičky. Podujatie sa uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 h.
10.12. Mama, ocko - poď sa hrať: Vianočná ozdôbka. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.  Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
11.12. Vianočná slávnosť. Podujatie pre verejnosť k blížiacim sa najkrajším sviatkom roka. Uskutoční sa v Dome kultúry o 17.00 h. V programe účinkujú deti z CVČ Pezinok.
17.12. Mama, ocko - poď sa hrať: Koláčiky.  Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
18.12. Štedrodníček pre zvieratká. Milá akcia pre rodiny s deťmi v Zámockom parku. Roznášanie kŕmidiel a potravy pre zvieratká v sprievode pesničiek. Začiatok o 16.00 h.
 
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk  alebo na telefónnych číslach 033/6901 991, 0948 222 117.
Zmena programu vyhradená!  Katarína Kvetková, CVČ Pezinok