Poďakovanie

November 2015 / Prečítané 910 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa dňa 30. 9. 2015 prišli rozlúčiť s
Kazimírom KINDEROM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Manželka s dcérami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamou
Jozefínou BUCHALÍKOVOU
dňa 26. 10. 2015. Ďakujeme za sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: