Projekt Cofely Eco Školy 2015 Na bielenisku

November 2015 / Prečítané 824 krát
  Spoločnosť Cofely a.s., ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou tepla a teplej úžitkovej vody, požiadala vedenie ZŠ Na bielenisku o spoluprácu na novom projekte s názvom COFELY ECO ŠKOLY 2015. Projekt  bol  určený pre žiakov 5. A triedy a bol zameraný na skrášlenie, obnovu a „zazelenanie“ areálu školy. Spolupráca prebiehala v troch etapách.
  V prvej časti sa žiaci zúčastnili prednášky o spôsobe výroby a distribúcie tepla. V druhej, žiaci navštívili miestnu kotolňu spoločnosti Cofely, aby sa dozvedeli, ako sa teplo dostane z kotolne do školy, či ich domovov. Treťou etapou bolo sadenie stromčekov. Pod odborným vedením skúsených záhradníkov a zamestnancov spoločnosti Cofely žiaci vysadili v areáli školy 4 hrušky a jeden hloh. Deti vytvorili päť skupín a každá skupina si svoj stromček pomenovala. V závere nás prišiel pozdraviť riaditeľ projektu Cofely, pán primátor a pani riaditeľka ZŠ Na bielenisku.
  Touto cestou ďakujeme spoločnosti Cofely a našim žiakom, ktorí prispeli k skrášleniu areálu školy a k skvalitneniu životného prostredia v našom meste.
Jana Cmarková
 

Ohodnoťte článok: