LIONS EYE —LEVIE OČKO aj v Pezinku

November 2015 / Prečítané 700 krát
 
   Členovia občianskeho združenia LIONS KLUB PEZINOK BOZIN v októbri tohto roka rozšírili paletu svojich aktivít, ktoré už vyše desať rokov vyvíjajú na prospech zrakovo, mentálne i telesne postihnutých spoluobčanov v Pezinku a jeho okolí, a pripojili sa k akcii LIONS EYE —LEVIE OČKO organizovanej českým a slovenským distriktom lionského hnutia. Cieľom tejto akcie je vyšetrenie zraku detí vo veku od 3 do 6 rokov. Na uskutočnenie tohto vyšetrenia sa náš LIONS klub podujal predovšetkým preto, aby sme prispeli k včasnému diagnostikovaniu očných vád našich detí. Je totiž štatisticky potvrdené, že každé jedenáste dieťa predškolského veku má očnú vadu, pričom najčastejšie ide o tupozrakosť, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, či astigmatizmus (rozmazané videnie). Pokiaľ tieto problémy zostanú neliečené, dieťa môže znášať následky po celý život. 
  V spolupráci s očnou lekárkou MUDr. Annou Doczyovou sa LIONS KLUB PEZINOK BOZIN rozhodol poskytnúť úplne bezplatne toto krátke bezbolestné vyšetrenie zraku všetkým deťom, ktorých rodičia oň prejavili záujem, prístrojom Plusoptix S09. Vyšetrenie týmto videokamere podobným prístrojom je neinvazívne, trvá iba pár sekúnd a výsledok je známy takmer okamžite.
  Vyšetrenia sa na základe písomného súhlasu rodičov konali v intervale dvoch týždňov (od 12.  do 27. 10. 2015) priamo v 8 materských škôlkach (6 v Pezinku a 2 vo Svätom Jure). Celkovo sa mu podrobilo 421 detí vo veku 3-6 rokov, pričom u 181 z nich sa zistilo podozrenie na tupozrakosť, škúlenie alebo astigmatizmus; v týchto prípadoch boli rodičia upozornení na potrebu dôkladného odborného vyšetrenia dieťaťa u očného lekára. 
  Sme presvedčení —a nepochybujeme o tom, že tak rodičia detí, ktoré absolvovali toto vyšetrenie, ako aj široká pezinská verejnosť bude s nami súhlasiť —že ak sa nám touto akciou podarilo odhaliť čo i len u jedného dieťaťa možné zdravotné problémy a umožniť tak ich včasné liečenie, mala charitatívna aktivita nášho LIONS klubu určite nemalý význam.
  Aj preto by sme sa chceli verejne poďakovať tým, bez ktorých by uvedené vyšetrenia nebolo možné uskutočniť —očnej lekárke MUDr. Anne Dóczyovej z Modry, riaditeľkám a učiteľkám pezinských a svätojurských materských škôl, ktoré sa do akcie zapojili, a v neposlednom rade aj členovi nášho LIONS klubu Janezovi Kečlerovi, ktorý spolu s manželkou vyšetrenia organizačne zabezpečoval a aktívne sa podieľal aj na ich realizácii.
Anton Eliáš
 

Ohodnoťte článok: