46. Výročná konferencia ERA

November 2015 / Prečítané 862 krát

   Na základe pozvania Klubu slovenských turistov sa predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok Peter Ronec zúčastnil 46. výročnej konferencie ERA (Asociácia združujúca turistické organizácie krajín Európy) v Bratislave. Organizáciu vedie viacčlenné volené prezídium, v ktorom sú delegovaní zástupcovia členských krajín ERA. V súčasnosti je prezidentkou ERA pani Liz Nielsen z Dánska, ktorá je pôvodným povolaním učiteľka.
   Na konferencii boli prezentované nové turistické trasy pre pešiu turistiku vedúce naprieč Európou, ktoré sú označované E-1 až E- 12 a ktoré merajú spoločne vyše 55.000 km. Dve trasy E-3 a E- 8 vedú cez územie Slovenska i Malokarpatským regiónom. Keďže občania Pezinka dlhodobo majú záujem o turistiku a pôsobia tu viaceré organizácie, ktoré sa venujú turistike a športu, budú i tieto poznatky prínosom pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu v meste Pezinok a okolí.
   Za najväčšie úspechy ERA v minulosti považujú funkcionári organizovanie spoločných medzinárodných putovaní po viacerých krajinách, ktoré sa konajú od roku 2001. V tomto roku sa začína EURORANDO 2016 v znamení ENERGIA. Prológom v tomto roku 2015 bolo stretnutie na mieste stretu troch hraníc ČR- SR – PL v Hrčave a končí stretnutím vo švédskom meste SKANE v dňoch 10.-17. septembra 2016. Zúčastniť sa môžu organizovaní i neorganizovaní turisti.
   Informácie o tomto podujatí je možné získať na www.eurorando2016.com

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: