Účet Pro Bozen

November 2015 / Prečítané 644 krát
  Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil už veľa dobrých projektov.
  Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar účtu:
IBANSK 36 5600 0000 0066 0200 1024
 
  Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.    
Mesto Pezinok

 

Ohodnoťte článok: