Nové knihy

November 2015 / Prečítané 856 krát
  Mesto Pezinok z fondu PRO BOZEN finančne podporilo vydanie dvoch  zaujímavých kníh. Tou prvou je kniha Archív na okraji mesta s podtitulom dejiny Okresného archívu v Modre. Kniha, ktorú napísali Mária Nováková a Juraj Turcsány, mimochodom dlhoročný riaditeľ menovaného archívu, je určená nielen odborníkom, ktorí sa venujú archívnictvu a histórii, ale aj širokej verejnosti, ktorú zaujíma história a to, ako sa uchováva pre budúce generácie. Obsahuje aj množstvo zaujímavého obrazového materiálu, poteší aj svojím grafickým spracovaním. Výtvarnú podobu jej dala Jela Palešová —IMPALEX a v knihe sú použité aj fotografie Jána Štrbu. Možno na záver treba pripomenúť, že koncom minulého storočia bol okresný archív niekoľko desaťročí aj v Pezinku a viedol ho J. M. Dubovský, okrem iného autor dodnes neprekonaných Dejín mesta Pezinok z roku 1982.
  Druhou knihou, ktorej vydanie mesto podporilo, je pútavo a s vtipom napísaná kniha prof. Fedora Malíka, nášho najväčšieho odborníka na víno, ale aj na gastronómiu a  všetko čo s tým súvisí, nazvaná Písané vidličkou. Desať krátkych príbehov o našej, malokarpatskej gastronómii, ale v svetových súvislostiach a samozrejme vždy „ruka  v ruke“ s vínom, ponúka táto kniha, ktorá je dobrým tipom na dlhé zimné večery, ale aj inšpiráciou niečo dobré si „ukuchtiť“ a otvoriť si k tomu fľašu dobrého pezinského alebo modranského vínka. Dobrú chuť !
  Mesto podporilo z dotácie fondu PRO BOZEN aj vydanie tretej zbierky básní Mariny Mesárošovej a knihu spomienok bývalého profesora pezinského Gymnázia Ruda Krasulu.
  V tejto súvislosti by sme chceli poďakovať spoločnosti ORTO-PROplus Košice a menovite konateľovi spoločnosti pánu Hanušovi Hlivkovi za sponzorský dar do fondu PRO BOZEN vo výške 2500 eur. Vďaka štedrosti tejto spoločnosti budú podporené štyri vyššie menované knihy. Chceli by sme aj touto cestou vyzvať dobrovoľných darcov či sponzorov a požiadať ich o finančný príspevok do fondu PRO BOZEN, pretože sa mesto chystá podporiť aj vydanie ďalších kníh a opraviť niektoré historické pamiatky. Ako prvá by mala byť generálna rekonštrukcia Kaplnky sv. Rozálie, ktorá by sa mala začať už na jar.
  Číslo účtu na ktoré môžete posielať svoje príspevky je uverejnené nižšie. Ďakujeme.
 

Ohodnoťte článok: