Za Ľudovítom Štúrom do Modry

November 2015 / Prečítané 599 krát

   V utorok 27. októbra naši seniori spolu s členkami Matice slovenskej z Pezinka navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, kde si pozreli expozíciu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra – jedinečnej osobnosti slovenských národných dejín. Zaujali nás fotografie pamätných miest, kde žil a tvoril Ľ. Štúr ako aj vystavené exponáty z doby, v ktorej žil. Naši obyvatelia navštívili aj modranský cintorín, kde na hrobe Ľ. Štúra zapálili sviečku a položili veniec. Týmto pamätným dňom sme zavŕšili stretnutia uskutočnené počas roka v DSS v spolupráci s Maticou slovenskou.

 

DSS a ZPS Pezinok

 


Ohodnoťte článok: