Živena si pripomenula 200. výročie narodenia Ľ. Štúra

November 2015 / Prečítané 672 krát

   Dňa 29. 10. 2015 živeniarky privítali hosťa PhDr. Ľubomíru Mihálikovú, CSc, z Modry, ktorá prišla porozprávať o Slovenskom národnom buditeľovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, politikovi, filozofovi, historikovi, jazykovedcovi, pedagógovi, spisovateľovi, básnikovi, publicistovi a redaktorovi Ľudovítovi Velislavovi Štúrovi. Pani Ľubka nám úžasne pútavým rozprávaním priblížila život Ľ. Štúra od narodenia, štúdium doma i v zahraničí, jeho zaujímavý veľmi plodný život. Keďže sme za ten krátky čas, nášho stretnutia nemohli spomenúť všetko, ani jeho tragický koniec, pripomenieme si Ľudovíta Štúra aj pri výročí jeho úmrtia (12.1.1856) v januári 2016.

 

Alžbeta Strapáková


Ohodnoťte článok: