Festival Eugena Suchoňa – XI. ročník

November 2015 / Prečítané 711 krát

   22. a 23. októbra 2015 sa slávnostnou znelkou otvorila brána XI. ročníku festivalu Eugena Suchoňa. V tichosti do nej vstúpili nádejné hudobné talenty z celého Slovenska. V tichosti, aj keď už stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo aj medzinárodných súťažiach ZUŠ. Pod taktovkou svojich pedagógov, s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojím interpretačným umením predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, koľko krehkosti a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však je , že všetci účinkujúci boli už zlatom ocenení. Ideou nášho festivalu nie je boj kto z koho. Naším prianím bolo umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo srdiečka, z vnútra a z poctivej práce našich mladých ľudí a ich pedagógov.
   Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj pedagogickej scéne - predseda poroty Mgr.art Zuzana Suchánová, ArtD., členovia Mgr.art. Karol Nitran, ArtD., Mgr. art. Ján Prievozník - mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Eva Husseinová – eufónium, ZUŠ Istrijská, Bratislava, Laureát v komornej hre – akordeónové duo Martin a Jakub Smičekovci, ZUŠ Stupava. Cena poroty Pavol Bohdan Zápotočný – klavír, ZUŠ Martin. Cenu primátora získal Kristián Mrva, ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok. Cena riaditeľky ZUŠ E.Suchoňa - Matej Šabík – klavír, ZUŠ Sereď. Okrem týchto ocenení porota vybrala z oboch festivalových koncertov ďalších mladých interpretov, ktorí si budú môcť zahrať v predvianočnej atmosfére v Koncertnej sále Eugena Suchoňa na Konzervatóriu v Bratislave.
   Vo štvrtok 22. októbra sme sa stíšili v spomienke pri hrobe našich rodákov – profesora a skladateľa Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera. 
   Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ Eugena Suchoňa ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavostí nášho regiónu. Tento rok sme prežili jesenné slnečné dopoludnie v historických priestoroch kaštieľa v Dolnej Krupej. Započúvali sme sa do tónov aj slova vynikajúcej slovenskej klaviristky Veroniky Lovranovej.
„...hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud...“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme aj my odprevádzali našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste...
   Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať vďaka finančnej dotácii oficiálnych sponzorov: Mesto Pezinok, OZ pri ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ Eugena Suchoňa, PKC. Aj touto cestou všetkým ďakujeme. Moje veľké ďakujem patrí aj neoficiálnym sponzorom – mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol vytvoriť ohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

 

Mária Neuszerová, riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa

 


Ohodnoťte článok: