Úcta k starším v ZOS Komenského

November 2015 / Prečítané 722 krát

   V Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského ul. 23, sme našim seniorom pripravili príjemné posedenie pri príležitosti úcty k starším. Dňa 22.10. vystúpili žiaci zo ZŠ Fándlyho s bohatým programom pod vedením p. uč. Rozbeskej, dňa 28.10. zaspievali žiaci zo ŠZŠ na Komenského ul. a dňa 29.10. vystúpili najmenší účastníci z MŠ na Bystrickej ul. Naši starkí boli obdarovaní aj pekným vyznaním a darčekmi. Za príjemné chvíle pri hudbe a speve boli žiaci odmenení sladkosťou.
   Taktiež sa naši klienti zo Zariadenia opatrovateľskej služby zúčastnili v piatok dňa 30.10. v Dome kultúry na vystúpení Jozefa Benedika, na programe pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

 

Alena Černáková

 


Ohodnoťte článok: