Jozef Benedik potešil seniorov

November 2015 / Prečítané 719 krát

   Záver Mesiaca úcty k starším patril v Pezinku kultúrno-spoločenskému podujatiu, ktoré pripravil Mestský úrad v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom. V spoločenskej sále domu kultúry sa 30. októbra stretlo vyše dvesto seniorov. Po príhovore zástupcu primátora Ing. Miloša Andela sa začal hlavný program. Spevák a herec Jozef Benedik zaspieval dobre známe piesne skladateľa, priekopníka slovenskej populárnej hudby Gejzu Dusíka. Zabavil divákov aj vtipným komentárom. Jeho hudobný program pokračoval melódiami talianskych autorov a vyvrcholil melódiami zo známych muzikálov. Vďačný potlesk divákov a poďakovanie organizátorov nezostalo bez odozvy a nasledoval prídavok v podobe obľúbenej piesne z muzikálu Cyrano z predmestia.
   Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo október za Mesiac úcty k starším v roku 1990. Podujatia pre seniorov sú vítanou príležitosťou na stretnutia a oživovanie sociálnych kontaktov, ktoré v starobe strácajú. Našu lásku, pochopenie a pomoc však potrebujú po celý rok.

 

(so)