Dostavba MŠ gen. Pekníka

November 2015 / Prečítané 859 krát

   Vedenie mesta Pezinok v rámci zvyšovania kapacít predškolských zariadení začalo proces obstarávania projektovej dokumentácie na prístavbu Materskej školy na ul. gen Pekníka. K jestvujúcej budove bude pristavený objekt troch tried s príslušenstvom, čím sa zvýši kapacita o 66 miest. Mesto Pezinok získalo už v minulom roku z rezervy Úradu vlády dotáciu vo výške 110-tisíc eur. Celkové náklady na prístavbu budú okolo 400-tisíc eur, vrátane nutnej rekonštrukcie severného pavilónu dnešnej stavby.

 

(MsÚ)