Stanovisko poslancov klubu „Srdce Pezinka“

November 2015 / Prečítané 687 krát

   Poslanci mestského zastupiteľstva združení v klube Srdce Pezinka vyjadrujeme nesúhlas s informáciou uverejnenou na oficiálnej stránke Mesta Pezinok v súvislosti s rokovaním MsZ konaného dňa 26.10.2015 o predĺžení lehoty výstavby krytej ľadovej plochy so zázemím a považujeme ju za neobjektívnu a účelovo zavádzajúcu.
   K vyjadreniam primátora Olivera Solgu smerujúcim proti nášmu slobodnému výkonu poslaneckého mandátu uvádzame, že predĺženie lehoty výstavby zimného štadióna sme nepodporili z dôvodov : zmeny projektu oproti odsúhlasenému poslancami, nedodržania uznesení mestského zastupiteľstva, ako aj neúplných podkladov predložených na rokovania mestského zastupiteľstva a vyjadrenia zástupcu spoločnosti ARÉNA Pezinok s.r.o. priamo na zasadnutí MsZ pred hlasovaním, ktorým negarantoval ani nový, predĺžený termín ukončenia výstavby zimného štadióna.
   Naďalej podporujeme výstavbu zimného štadióna v Pezinku pri dodržaní podmienok schválených mestským zastupiteľstvom.

 

Členovia poslaneckého klubu Srdce Pezinka

 


Ohodnoťte článok: