Opäť choré Srdce

November 2015 / Prečítané 1002 krát

   Od volieb uplynul práve rok. Väčšina poslancov, najmä za OI Spoločne pre Pezinok, bola už dlho presvedčená, že treba zabudnúť na špinavú kampaň „srdciarov“ a treba si sadnúť za jeden stôl. Tak sa aj stalo a R. Bílik, O. Solga a M. Andel na jednej strane a M. Grell, K. Štrbová a R. Šmahovský na strane druhej si spolu niekoľkokrát sadli a dohodli sa, že si sporné veci vždy prekonzultujú a pokúsia sa nájsť konsenzus. Nestalo sa!
   Vyšlo novembrové číslo časopisu Srdce Pezinka, v ktorom sme sa dozvedeli, akí sme... ako sme „popravili“ ich poslancov len preto, že sme úplne legálne, tak ako inokedy, uverejnili ich mená pri nepodporení výstavby zimného štadióna. Asi sa im ťažko vymýšľali výhovorky pre svojich voličov. Primitívne „výlevy“ o financovaní športu napádajú prof. Alexyho, ktorý ani nebol poslanec, keď sa schvaľovalo VZN o športe, ktoré tvorili a podporili aj ich poslanci.
   Dnes mu vyčítajú, koľko dostávajú stolní tenisti, ale zamlčujú koľko dostávajú ročne futbalisti. Dokonca (Vencel a Borza) použili zavádzajúci graf, z ktorého vyplýva, že „ich“ klub CFK Cajla po dva roky nedostal od mesta peniaze, ale chlapsky nepriznajú, že to bolo preto, lebo nesplnil ani triviálne podmienky, ktoré stanovuje VZN. Mimochodom, nikto z poslancov, ani predsedov klubov za tie roky nikdy nepredložil zásadnejší návrh na zmenu VZN o dotáciách mesta na šport. Aj dnes VZN drvivej väčšine klubov vyhovuje, len nie týmto dvom pánom zo Srdca Pezinka.
   Myslím si, že nemá zmysel ďalej zaťažovať občanov a vyvracať nezmysly a nepravdy, ktorými Srdce Pezinka opäť zaťažilo verejnú mienku. A rovnako nemá zmysel sa s poslancami Srdca Pezinka ďalej stretávať. Preto skončím tam, kde Milan Grell vo svojom úvodníku začal – v Afrike. Aj to je príklad toho, ako sú naše mentálne, sociálne a odborné svety vzdialené. Ja celé roky chodím do kolísky civilizácie, kresťanstva, kultúry a umenia – do Talianska. Milan Grell ako sám napísal – chodí do Afriky.

 

Oliver Solga