Program Malokarpatskej knižnice

Október 2015 / Prečítané 1107 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre verejnosť:
Literatúra v Radnici: literatúra trochu inak. Stretnutie s publicistami a novinármi, ktorí literatúru propagujú: Tina Čorná, Michal Havran a Dado Nagy. Termín: 23. 11. 2015 o 19.00 hod. v Radnica – cafe, bar, restaurant v Pezinku, M. R. Štefánika 1.
Beseda s básnikom Benjamínom Škrekom a ilustrátorom Waldemarom Švábenským. Termín: 24.11.2015 o 17.00 hod. v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5.
Tradícia v digitálnej ére: o znovuobjavených remeslách nášho kraja. Vernisáž výstavy Ľuba Navrátila – Umelecký úlet. Termín: 6. 11. 2015 o 17.00 hod. v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5.
Vernisáž výstavy Andreja Friča – Tvor keramický (tvor, ktorý tvorí keramické netvory). Termín: 27. 11. 2015 o 17.00 hod. v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti:
Literárna a výtvarná súťaž: Padá, padá, mäkká vločka. Termín: november 2015 v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Beseda o knihe Veroniky Šikulovej: To mlieko má horúčku. Termín: 23.11.2015 o 10.00 hod. v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Slávne činy slovenčiny: stretnutie a beseda pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra, o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spisovnej slovenčiny. Termín: po dohode so školami v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok

 


Ohodnoťte článok: