Blahoželáme

Október 2015 / Prečítané 1671 krát

  Dňa 10. 10. 2015 oslávila naša drahá mama
Ľudmila VIRGOVIČOVÁ
rod. Brabcová.
75 rokov. K tomuto krásnemu životnému jubileu jej veľa lásky, šťastia a pevného zdravia prajú dcéry Alena a Beata s rodinami a syn Stanislav s rodinou. K blahoželaniu sa pripája ostatná rodina.


Ohodnoťte článok: