Poďakovanie

Október 2015 / Prečítané 637 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 2. 9. 2015 prišli rozlúčiť s našou drahou mamou
Hermínou JEDINÁKOVOU
Ďakujeme za kvetinové dary a slová úcty. Syn Vladimír, Matúš, dcéra Emília, Vlasta s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 12. 9. 2015 prišli rozlúčiť s naším otcom
Gustávom ŠIPOŠOM
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Manželka a smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou
Antoniou BOJKOVSKOU
dňa 14. 9. 2015. Ďakujeme za sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme spolužiakom, ktorí si pri stretávke pripomenuli kvetinovým darom svoju bývalú spolužiačku
Anitku KLAMOVÚ
 Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: