Bratislavský kraj je v sociálnych službách najsolidárnejší zo všetkých krajov

Október 2015 / Prečítané 1197 krát

   V roku 2015 má Bratislavská župa pre oblasť sociálneho zabezpečenia vo svojom rozpočte schválených 24 532 182, 92 eur. Napriek tomu, že daňové príjmy za prvý polrok 2015 sú oproti roku 2014 o 2 432 384,60 eur nižšie, Bratislavský samosprávny kraj vynaložil na sociálne služby viac finančných prostriedkov ako v prvom polroku 2014. Na neverejných poskytovateľov má v rozpočte vyčlenených viac ako 6 a pol milióna eur.
   „Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme opakovane adresovali výzvu na riešenie akútnych problémov, najmä na vyriešenie financovania sociálnych služieb, ktoré je v Slovenskej republike nedostatočné, o čom opakovane informovali zástupcovia združenia miest a obcí ako aj zástupcovia samosprávnych krajov. Minister Ján Richter dva roky sľubuje, že situáciu bude riešiť novelou zákona o sociálnych službách, pričom k dnešnému dňu návrh novely nie je pripravený. Nečinnosť ministra a jeho rezortu považujeme za alarmujúcu so signálom nezáujmu o problémy občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
   V roku 2014 Bratislavská župa poskytla na sociálne zabezpečenie až 68% z bežných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb, pričom Ministerstvom financií odporúčaná výška bola 32%. Ide o najvyššiu čiastku spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. V porovnaní s uplynulým rokom poskytne BSK v roku 2015 zo svojho rozpočtu na zabezpečenie sociálnej služby občanom svojho regiónu klientov u neverejných poskytovateľov o takmer milión eur viac.
BSK zároveň poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb najvyššie finančné príspevky zo všetkých samosprávnych krajov v prepočte na jedného obyvateľa. V roku 2015 predstavuje rozpočet pre neverejných poskytovateľov sumu 6 635 167,38 €. V prepočte na jedného obyvateľa kraja to predstavuje sumu 10,73 €. Pre porovnanie, priemerný príspevok zvyšných krajov pre neverejných poskytovateľov je na obyvateľa približne 4,6 €.
   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opakovane uvádza, že už v minulom roku poskytlo neverejným poskytovateľom 10 miliónov eur. Tieto prostriedky však neverejným poskytovateľom neprešli cez rozpočty samosprávnych krajov, ale boli im poslané priamo. Navyše neboli účelovo viazané na zazmluvňovanie nových klientov, čiže poskytovatelia ich mohli použiť podľa svojho vlastného uváženia.

 

(BSK)


Ohodnoťte článok: