Zomrel dekan Karol Chvála

Október 2015 / Prečítané 5033 krát

   Vo veku 63 rokov zomrel 16. septembra 2015 v Nitre bývalý dekan – farár v Pezinku vdp. Karol Chvála. Narodil sa 6. júla 1952 v Žikave pri Zlatých Moravciach a kňazskú vysviacku prijal 10. októbra 1975. Ako kaplán pôsobil vo Vrábloch (1976), v Holíči (1978), v Dvorníkoch nad Váhom (1979) a v Topoľčanoch (1981). V roku 1983 sa stal administrátorom farnosti Báhoň a v roku 1991 farárom a dekanom v Pezinku. Od 1. 1. 1992 spravoval excurrendo aj Farnosť Viničné. Od 15. 7. 2000 bol farárom v Gbeloch a od roku 2006 farárom v Chropove. Ako výpomocný duchovný pôsobil od roku 2011 v Chropove a od roku 2014 vo Farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej v Bratislave. Na odpočinku bol v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

   Pohrebné obrady sa konali v rodnej obci Žikava 25. septembra za účasti bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka a množstva kňazov a veriacich z farností, v ktorých K. Chvála pôsobil.

 

Peter Sandtner


Ohodnoťte článok: