Otvorenie IX. ročníka Akadémie tretieho veku

Október 2015 / Prečítané 553 krát

  Otvorenie Akadémie tretieho veku šk. r. 2015/2016 Získavanie nových vedomostí nie je len doménou mladých ľudí, ale učiť sa nové veci je možné v každom veku. Jasným dôkazom sú aj mnohí pezinskí seniori. Deviaty ročník Akadémie tretieho veku (ATV), slávnostne otvorili za prítomnosti primátora Mgr.Olivera Solgu a vedenia Mesta Pezinok v stredu 30. septembra v Malej sále Domu kultúry v Pezinku.
   V školskom roku 2015/2016 má ATV 6 študijných odborov a podľa štatistík zo zápisu ju bude navštevovať 138 seniorov.
   Najstaršou „študentkou“ vo veku 82 rokov je Mária Múčková z Pezinka. Študijné odbory, v ktorých pokračujú študenti druhého ročníka sú Anglický jazyk, Počítače, Figurálna a výtvarná tvorba a Tréning pamäti a vitality. Pre prvý ročník ATV najväčší záujem vzbudil študijný odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo s počtom 33 záujemcov. Novinkou tohto roku je študijný odbor Nový životný štýl.
   Študenti v zimnom semestri začnú s výučbou v jednotlivých študijných odboroch začiatkom októbra podľa stanoveného rozvrhu hodín .V každom semestri sa uskutoční vyše 40 prednášok pod odborným vedením šiestich lektorov. Štúdium druhého ročníka ukončia seniori v máji 2016 slávnostnou promóciou. O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordinátorka Andrea Pikusová, tel. č. 033 / 6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk .

 


Ohodnoťte článok: