Sprievodcovia besedovali

Október 2015 / Prečítané 1291 krát

   Podobne, ako v mnohých mestách Slovenska a zahraničia, organizuje klub sprievodcov mesta Pezinok v spolupráci PKC za podpory mesta už viacero rokov besedy zo sprievodcami a hosťami na tému cestovný ruch.
   Za účasti členov a priateľov klubu privítal predseda KSMP Peter Ronec v klubovej miestnosti PKC docentku JUDr. Novackú, garantku pre oblasť cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite Bratislava, Mgr. Petra Kolníka viceprezidenta klubu SSN FIJET a Viliama Šušku dlhoročného pracovníka TA 3. Viceprimátor mesta Pezinok Ing. Miloš Andel pozdravil prítomných hostí v mene mesta Pezinok a v príhovore sa venoval problematike cestovného ruchu. Profesorka Novacká predstavila známe strediská cestovného ruchu v Turecku a odpovedala na dotazy prítomných účastníkov. Mgr. Peter Kolník predstavil nový Cestovný lexikón SR, ktorý reprezentuje našu vlasť v celom svete. Táto trojjazyčná publikácia je rozosielaná do vyše sto štátov sveta. Jeden exemplár venoval pezinským dôchodcom v mene ktorých ho prevzala predsedníčka našej pobočky Eva Zouzalíková. Následne bola slávnostne otvorená výstava pohľadníc z piatich kontinentov pochádzajúcich zo zbierky Petra Roneca a pohostenie prítomných zákuskami a pohárom dobrého vína.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: