Rande s Jánom Kupeckým

Október 2015 / Prečítané 1205 krát

   Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym podujatím, ktoré sa každoročne konajú v septembri. Ich cieľom je zvýšiť povedomie o miestnom kultúrnom dedičstve a zvýšiť záujem o jeho ochranu. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa v tomto roku do aktivity zapojilo Malokarpatské múzeum v Pezinku sprístupnením časti Domu Jána Kupeckého. Na Rande s Jánom Kupeckým (12. 9. 2015) prišiel prekvapivý počet návštevníkov z Pezinka a okolia. Žiaľ, ich očakávania – vidieť originály či reprodukcie v priestoroch domu – sme nevedeli uspokojiť z dôvodu zlého stavu budovy. Jediný originál, ktorý na Slovensku môžete vidieť, vlastní Slovenská národná galéria (vystavený je v nestálej expozícii Nestex). Reprodukcie, ktoré tvoria zbierkový fond Malokarpatského múzea v Pezinku, nie je možné v súčasnosti v priestoroch domu vystaviť, pre už spomínaný zlý technický stav budovy.
   Ako správca budovy sa Malokarpatské múzeum snaží vyvolať diskusiu a počúvať názory verejnosti ohľadom jej predstáv o ďalšom využití objektu. Niekoľko z nich si dovolíme citovať: Privítali by sme opätovné otvorenie Kupeckého domu. R. Pezinok. Je najvyšší čas obnoviť kultúrny život v tomto vzácnom dome, ktorému inak hrozí skorý zánik. B.R., Považujeme za nesmierne dôležité podporiť povedomie o Kupeckom, pezinskom rodákovi. Nechať dom schátrať by bola nenapraviteľná škoda, pritom objekt nie je taký obrovský, aby nebola oprava a sprístupnenie reálne. Po mesiacoch, čo chodíme s deťmi okolo a dožadujú sa nakuknutia dnu, sme boli dnes prekvapení, ako máličko sme vnútri nakoniec uvideli. L. P.K.“
   Nakoľko Mesto Pezinok pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča vyhlásilo Rok Jána Kupeckého, pripravujeme v priebehu roka 2016 niekoľko sprievodných aktivít. Prostredníctvom cyklu stretnutí s odborníkmi sa dozviete nielen o samotnej osobnosti a tvorbe portrétistu európskeho významu, ale aj o období v ktorom žil a tvoril. Veríme, že v budúcnosti vám prinesieme i nové poznatky o dome, v ktorom Kupecký vyrastal.

 

(ET)

 


Ohodnoťte článok: