Pezinok spieva – spievajte s nami

Október 2015 / Prečítané 1470 krát

   V nedeľu 11. októbra 2015 sa v Kultúrnom centre v Pezinku uskutočnil XVII. ročník speváckej súťaže „Pezinok spieva – spievajte s nami“. Súťaž pripravila Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku v spolupráci s Mestským úradom Pezinok, Kultúrnym centrom Pezinok a za finančnej podpory Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Bratislave.
   Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich. Súťaž nebola vekovo a ani žánrovo obmedzená. Súťažiaci boli rozdelení do 4 skupín. Výkony spevákov posudzovala 4-členná porota.
   Víťazom prvej skupiny sa stala Hanka Mikušová, ktorá spievala pesničku „Stojí kačka na šentíši“. V 2. skupine prvé miesto obsadili Katka Mučková s piesňou „Diamanty“ a Richard Ciller s piesňou „Beťár som, parobok“. V tretej skupine zvíťazila Martina Gašparovičová a vo štvrtej Eva Mináriková. Cenu primátora mesta Pezinok získal František Noskovič. Výborné výkony po
dali všetci súťažiaci, takže porota mala ťažkú úlohu určiť najlepších.
   V prestávkach medzi súťažnými skupinami vystúpili žiaci Materskej školy Vajanského pod vedením pani učiteľky Petrášovej, žiaci Základnej školy Na Bielenisku pod vedením Mgr. Zuzany Balcovej, tanečníci tanečnej skupiny moderných tancov Sony Dance pod vedením trénerky pani Bronislavy Jurášovej, tanečníci KST Petan pod vedením Mgr. Kvetoslavy Štrbovej a flautistky zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku.
   Súťaž mala vysokú úroveň vďaka výborným výkonom účinkujúcich, ale aj podpore, ktorú pri jej príprave a priebehu poskytol najmä primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga formou finančnej pomoci a vecnými darmi, Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka Kultúrneho centra Pezinok organizačnou a personálnou podporou. Pezinskí vinári páni Matyšák, Rajnic a Pavelka tiež zasponzorovali súťaž a do súťaže prispel finančne i vecnými darmi aj Ing. Ján Matuský.
   MO ÚŽS chce pokračovať v tradícii a v roku 2016 zorganizuje už XVIII. ročník súťaže „Pezinok spieva – spievajte s nami“.

 

PaedDr. Elena Matuská, predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku