Sociálna poradňa

Október 2015 / Prečítané 1238 krát

   Ako si poradiť s pribúdajúcimi rokmi?
  Čas je skutočne neúprosný. Od svojho narodenia starnú všetci, preto je starnutie prirodzený proces. Staroba oficiálne začína odchodom do dôchodku. Toto obdobie je zlomom v živote každého seniora. Človek zrazu musí prehodnotiť svoj život, záujmy, vzťahy a vyplniť si čas. Preto je veľmi dôležité, aby si seniori vytvorili taký program, ktorý zmysluplne vyplní každý ich
deň. Odporúčané sú rôzne fyzické aktivity ako napríklad bicyklovanie, plávanie, prechádzky, ale aj práca, napríklad v záhrade. Samozrejme, každý podľa vlastných záujmov a hlavne podľa vlastných síl a možností. Tiež je výborné, keď seniori nezabúdajú na čítanie, lúštenie krížoviek, naďalej sa zaujímajú o aktuálne dianie nielen vo svojom okolí, ale aj vo svete, čím udržiavajú svoju myseľ stále v kondícií. Človek je však tvor spoločenský. Preto je vhodné udržiavať vzťahy s rovesníkmi, spolu si „poklebetiť“, zasmiať sa a vymeniť si skúsenosti. Zúčastňovať sa rôznych výletov a kultúrnych podujatí, ktoré organizujú napr. aj kluby dôchodcov. Výborná vec sú univerzity tretieho veku. No a v neposlednej a tej najdôležitejšej miere ako zvládnuť pribúdajúce roky je predsa s pomocou vlastnej rodiny. Preto seniorom nezabúdajme venovať pozornosť, záujem a starostlivosť. Venujme im častejšie návštevy a rozhovory, lebo aj my ich raz budeme potrebovať.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová


Ohodnoťte článok: