Poďakovanie redakcii

Október 2015 / Prečítané 431 krát

   Ako dlhoročný a pravidelný čitateľ mesačníka PEZINČAN, (vydáva mesto Pezinok už 48 rokov), dovoľujem si po prvý raz predložiť redakcii mesačníka PEZINČAN nasledovný príspevok, a to najmä moje osobné poďakovanie redakcii mesačníka PEZINČAN za napísanie a zverejnenie konkrétnej udalosti, ktorá sa uskutočnila v Pezinku začiatkom mesiaca september 2015, a to k výstave 53 veľkoplošných fotografií na plátne s rozmermi 50 x 70 cm v Malokarpatskom múzeu v Pezinku pod názvom „Pezinské vinohrady sú najkrajšie“. Tento článok bol uverejnený na strane č. 8 v mesačníku Pezinčan - september 2015 v časti Kultúra a umenie.
   Pre korektnosť voči čitateľom mesačníka Pezinčan potrebujem uviesť, že osobne nepoznám autora uvedeného textu (s obsahom som samozrejme stotožnený a veľmi spokojný), a preto sa touto cestou cez mesačník PEZINČAN chcem poďakovať autorovi uvedeného textu. Ďakujem za výstižné uvedenie problematiky, ktorá začala pre mňa v Pezinku, v tomto jedinečnom a prekrásnom prostredí, pred 40. rokmi.
   V súvislosti s výstavou je nutné uviesť, že zárodok výsta
vy vznikol už vo februári 2014, kedy moju písomnú ponuku – návrh na využitie fotografií
– prijali všetky oslovené osoby,
a to:
- Malokarpatské múzeum v Pezinku, PhDr. Martin Hrubala PhD. - riaditeľ MMvPk,
- Primátor mesta Pezinok, Mgr. Oliver Solga,
- Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Ing. Oľga Bejdáková – predsedníčka ZPVV,
- Združenie Malokarpatská vínna cesta, Ing. Milan Pavelka - predseda ZMVC,
- Vinohradnícka a vinárska komisia pri MsZ v Pezinku, pán Gabriel Guštafík – predseda VVK.

   Na pracovnom rokovaní vo februári 2014 na pôde mestského úradu v Pezinku k mojej predloženej písomnej ponuke boli prijaté závery, že na využitie pestrého a rozsiahleho množstva fotozáberov z Pezinskej vinohradníckej lokality, najvhodnejším a ideálnym miestom je Malokarpatské múzeum v Pezinku. Za priazeň a podporu k predloženej ponuke ďakujem všetkým vyššie uvedeným osobám. Moje najväčšie poďakovanie patrí pánu Martinovi Hrubalovi – riaditeľovi Malokarpatského múzea v Pezinku, a to ako kurátorovi výstavy pod názvom „Pezinské vinohrady sú najkrajšie“

 

Ing. Pavol Stanko


Ohodnoťte článok: