Predstavujeme poslancov MsZ

Október 2015 / Prečítané 543 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
   V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

PhDr. Milan Grell, poslanec za volebný obvod č. 2

   Pezinok je moje rodné mesto, v ktorom žijem a pracujem už 50 rokov. Za ten čas mi prirástlo k srdcu, vnímam jeho krásu, dynamiku, ale aj problémy a boľačky. Ako poslanec mám oproti niektorým kolegom pracujúcim mimo Pezinka tú výhodu, že v Pezinku trávim väčšinu dňa. Pracovne v centrálnej časti mesta a potom v Grinave, kde bývam. Mám teda dobrý prehľad a dobrú informovanosť o tom, čo sa v meste deje. Stretávam denne Pezinčanov, ktorí sa na mňa obracajú so svojimi podnetmi. Na veci sa pokúšam reagovať bezprostredne, neodkladám ich na rokovanie zastupiteľstva a pred televízne kamery. Často chodím za kompetentnými zamestnancami Mestského úradu, pýtam sa a zháňam podklady.
  Sever, ako svoj poslanecký obvod, som si vybral najmä preto, že je to sídlisko, kde toho treba urobiť azda najviac. S priateľmi sme po vzore Grinavy založili občianske združenie Aktivity Sever a aj prostredníctvom jeho aktivít a cez poslanecké dni OZ Srdce Pezinka sa dostávam blízko k občanom a k ich problémom.
   Som rád, že ma občania vnímajú ako poslanca aj z iných obvodov, aktívne riešim dlhodobé problémy napríklad s kanalizáciou Za dráhou, zlepšenie parkovania na Starom dvore, s rozsiahlou výstavbou na Muškáte, dopravu v meste, psie kútiky... Je toho veľa.
  Nezabúdam však ani na Grinavu. Záleží mi na tom, aby sa tu ďalej rozvíjal občiansky život, aby tunajšia základná škola, ktorá je srdcom Grinavy, mala perspektívu rozvoja. Ťaží ma problém rómskej lokality v Glejovke. Stretol som sa s dôstojníkom Armády spásy, pánom Knoflíčkom, ktorého spolu s manželkou táto medzinárodne uznávaná organizácia nedávno poslala dlhodobo pôsobiť do komunity našich Rómov. Poznám ich zámery a verím, že sa im ich podarí zrealizovať.
  Teší ma, že sa nám podarilo niekoľko našich projektov či drobných zámerov. Dokončili sme revitalizáciu podchodu na železničnej stanici, ktorú si všimli aj celoslovenské médiá. Zorganizovali sme množstvo brigád na Severe, v Grinave, na sídlisku Juh. Na našej webovej stránke Srdce Pezinka zverejňujeme záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v Pezinku. Pravidelne vydávame noviny o živote v našom meste a pod.
   A aké sú moje najbližšie ciele? Aktívne naďalej presadzovať politiku transparentnosti, systematickosti. Budem presadzovať a zasadím sa o rozvoj vo všetkých obvodoch už pri príprave rozpočtu na rok 2016. Spolu s poslancami za Srdce Pezinka budeme navrhovať v zastupiteľstve, aby sa maximálne sprehľadnil výber, rozsah a plán opráv chodníkov a komunikácií, ako i plánovaných investičných zámerov.

 


Ohodnoťte článok: