Navštívili nás

Október 2015 / Prečítané 416 krát

   Vo štvrtok 17. septembra prijali zástupcovia primátora Ján Čech a Miloš Andel delegáciu predstaviteľov mesta Čapljina z Bosny a Hercegoviny na čele so starostom mesta pánom Smiljanom Vidicom. Na stretnutí si predstavitelia miest vymenili informácie o histórii a súčasnosti oboch miest. Prediskutovali tiež možnosti nadviazania bližšej spolupráce oboch samospráv v budúcom období. Na záver návštevy vykonali krátku prehliadku centra nášho mesta.

   Dňa 1. októbra prijal primátor Oliver Solga v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku vzácnu návštevu dekanov a prodekanov pedagogických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky. Stretnutie bolo súčasťou niekoľkodňového pracovného stretnutia, počas ktorého hostia navštívili aj naše mesto. Výsledkom stretnutia bola aj dohoda o spolupráci s Pedagogickou fakultou v Bratislave a Trnave a ich prezentácia v našom meste už na budúci rok. Stretnutie v Pezinku sa uskutočnilo po viac ako siedmich rokoch a mnohí pedagógovia prejavili záujem spoznať Pezinok a najmä oblasť školstva podrobnejšie už i preto, že na ich školách študuje veľa študentov z nášho regiónu.

 

(r)


Ohodnoťte článok: