Odpovedáme...

Október 2015 / Prečítané 1234 krát

   Na Mestský úrad sme dostali otázku, či a ako sa bude mesto Pezinok podieľať na programe MAS (Miestne akčné skupiny), na základe ktorého je možné získať finančné prostriedky z grantov EÚ. Informácia o MAS v našom okrese už prebehla v niektorých médiách. Ako nám však vysvetlila projektová manažérka MsÚ v Pezinku Ing. Monika Krnáčová, program MAS je len pre mestá a obce do dvadsať tisíc obyvateľov a mesto Pezinok nemôže byť teda žiadateľom ani partnerom. Pre mestá našej veľkosti je program IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a tu sa určite budeme o finančné prostriedky uchádzať za predpokladu, že nebudú, tak ako v minulosti, vylúčené mestá bratislavského kraja. Pezinok sa bude už v budúcom roku uchádzať o finančné prostriedky aj z iných fondov, napríklad z programu Envirofond na opravu školských budov, vypracuje žiadosť aj na Ministerstvo kultúry
a požiada o prostriedky na ďalšiu etapu opravy Holubyho 22 a využije všetky možnosti, ktoré sa v novom plánovacom období 2014 - 2020 vyskytnú.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: