Vinobranie 2015 – na jednotku!

Október 2015 / Prečítané 712 krát

   Tohoročné Vinobranie možno, podľa slov domácich obyvateľov i návštevníkov zo Slovenska i zahraničia, hodnotiť ako jedno z najlepších v celej histórii tohto podujatia. Okrem vynikajúceho, skoro letného počasia, vyváženého a kvalitného hudobného programu na obidvoch tribúnach a dostatku vína, burčiaku i gastronómie potešilo možno viac ako sto päťdesiat tisíc návštevníkov rovnako ako organizátorov najmä to, že sa nieslo v dobrej nálade, priateľskej atmosfére a bez najmenších problémov. K mimoriadnemu zážitku iste prispel aj krásny ohňostroj a množstvo stánkov s ľudovým umením. Medzi vzácnych hostí vinobrania patril primátor partnerského mesta Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati a župan bratislavského kraja Ing. Pavol Frešo. Organizačný štáb na čele s primátorom mesta a riaditeľkou PKC už urobil prvé vyhodnotenie a skonštatoval, že aj vďaka ústretovosti sponzorov dosiahlo mesto kladný hospodársky výsledok, a to už aj po zaplatení všetkých služieb a propagácie. Bude preto ťažké v budúcnosti tohoročné Vinobranie prekonať.
   Primátor mesta Pezinok Oliver Solga aj touto cestou ďakuje všetkým inštitúciám a organizáciám ako i jednotlivým občanom za pomoc a pochopenie, s akým pristupovali k tohoročnému Vinobraniu. Najväčšia vďaka však patrí riaditeľke a pracovníkom Pezinského kultúrneho centra v Pezinku za obetavý postoj a osobné nasadenie pri dlhodobej a zložitej príprave, ale aj samotnej realizácii tohto podujatia.
   Na záver ešte dôležitá informácia: Vinobranie v roku 2016, teda na budúci rok, sa uskutoční v dňoch 16. – 18. septembra 2016.

 

(r)

 

 


Ohodnoťte článok: