program Malokarpatskej knižnice

September 2015 / Prečítané 1137 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre verejnosť:

Literatúra v Radnici – Večer s prekladateľmi dobrej literatúry – stretnutie s prekladateľmi Ľ. Navrátilom, M. Valovou, O. Havrilom. Miesto konania: Radnica - cafe, bar, restaurant v Pezinku.Termín upresníme.

Rok Ľudovíta Štúra: Beseda so zamestnancami Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, predstavenie knižných noviniek o Ľ. Štúrovi, Štúrovci a Pezinok a Máriou Letzovou. Miesto konania: čitáreň Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Termín upresníme.

Môj dom, môj hrad, môj vinohrad – vernisáž výstavy Jána Fialu v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 16. 10. 2015 o 18.00 h.

 

Pre seniorov:

Tréningy pamäti a koncentrácie. Začiatok ďalšieho cyklu 10 tréningov. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku 8. 10. 2015 o 9.30 h.

Vojna nie je kojná! – ako to všetko kedysi bolo v októbri: povolávacie rozkazy, zamilované listy a vojenské denníky – Beseda s V. Prechtlom. V DSS Pezinok – termín upresníme.

Pre deti:

Literárna a výtvarná súťaž na tému: Pomóóóc, rata! (hasiči, policajti, záchranári. V odd. pre deti. Termín: október.

Slávne činy slovenčiny – stretnutie a beseda pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra, o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spisovnej slovenčiny. V ZŠ Jána Kupeckého. Termín: 6. 10. a 9. 10. 2015 o 10.00 h – ďalšie termíny po dohode so školami.

Beseda o knihe M. Macourka Mach a Šebestová. V odd. pre deti a mládež.Termín: 12. 10. 2015 o 10.00 h.

Môj dom, môj hrad - môj vinohrad – workshopy, besedy a výstavy o remeslách nášho kraja. V odd. pre deti. Termín: od 16. 10. 2015 – po dohode so školami.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: