program CVČ

September 2015 / Prečítané 626 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

 

Prebieha zápis na krúžky a kurzy CVČ. Môžete tak urobiť v Infocentre CVČ v čase od 10.00-17.30 h (pondelok), 8.00-15.30 h (utorok- štvrtok)

17.9. Mama, ocko – poď sa hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

18.9. Remeselné mestečko.Tvorivé dielne pre deti s možnosťou zhotovenia vlastných výrobkov v rôznych remeslách v čase od 15.00 do 18.00 h v Zámockom parku.

24.9. Mama, ocko – poď sa hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

25. 9. Otvorenie Klubovne. Každý druhý piatok od 14.00 do 17.00 h pre všetky školopovinné deti. Popoludnia plné kreativity, hier a zmysluplnej zábavy.

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk  alebo na telefónnych číslach 033/6901 991, 0948 222 117.

Zmena programu vyhradená! Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

 

 

Ponuka krúžkov na I. polrok

PRE ŠKÔLKÁROV:

Angličtina od nulôčky I (4-5 r.) 22.5€ – výučba angličtiny hravou formou pre začiatočníkov, Angličtina od nulôčky II (od 5 r.) 22.5€ – výučba angličtiny hravou formou pre mierne pokročilých,
Výtvarníček (od 4 r.) 27 € – kreslenie, maľovanie, modelovanie, netradičné tvorivé techniky,
Keramikárik (od 5 r.) 27 € – tvorba vlastných keramických výrobkov,
Tanečníček (od 4 r.) 22.5€ – základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry,
Pohybovka (od 4 r.) 22.5€ – pohybové a športové hry,
Gymnastika (od 4 r.) 22.5€ – rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti, koordinácie,
Rock & roll (od 5 r.) 22.5€ – základné prvky rock&rollu, nácvik tanečných variácií,
Maláčik (od 3 r.) 22.5€ – tanečno-pohybový krúžok pre najmenších,
Folklórniček (4 r.) 22.5€ – riekanky, tančeky, hry na ľudovú nôtu,
Divadelníček (od 5 r.) 22.5€ – nácvik divadielka, hádanky, riekanky, dramatické hry, rozvoj slovnej zásoby a rečových schopností.

PRE ŠKOLÁKOV:

Keramický ateliér (od 6 r.) 36 € – tvorba vlastných keramických výrobkov,
Výtvarný ateliér (od 6 r.) 36 € – kreatívna tvorba, rozvíjanie výtvarných zručností,
Umelecký ateliér (od 8 r.) 36 € – rôznorodé umelecké techniky,
Crazy fingers (od 8 r.) 36 € – háčkovanie, pletenie a iné tvorenie, rozvíjanie zručnosti,
Gymnastika (od 6 r.) 27 € – rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti, koordinácie,
Uatalala hip hop Comunity (od 6r.) 27 € – hip hop pre dievčatá a chlapcov,
Tanečná skupina Move it (od 6–14r.) 27 € – tanečné prvky rôznych moderných štýlov pre chlapcov a dievčatá,
Cheerleaders (od 6 r.) 27 € – roztlieskavačky: správny rytmus, rôzne tanečné štýly

KURZY PRE DOSPELÝCH A DETI:

Mama, ocko, poď sa hrať
6 €/mes., Joga 18 €/mes. , Keramika 18 €/mes.

INÉ:

Divadelník (7–12 r.) 27 € – divadelná skupina pre mladších,
Divadelný (od 13 r.) 27 € – divadelná skupina pre starších ,
Gitarový klub I. (od 6 r.) 27 € – základy hry na gitare pre začiatočníkov,
Gitarový klub II. (od 6 r.) 27 € – základy hry na gitare pre mierne pokročilých,
Čaro histórie (od7 r.) 27 € – povzbudenie záujmu o históriu hravou a náučnou formou,
Afternoon tea (6-8r.) alebo (8-10 r.) – 27 € konverzácia v angličtine v príjemnom prostredí, v malých skupinkách,
Reportéri (od 9 r.) 27 € – písanie zaujímavých článkov a reportáží, tvorba vlastného časopisu,
Šach (od 7 r.) 27 € – rozličné šachové hry, účasť na súťažiach,
Cesty za vedou (7-10 r.) – 36 € objavovanie sveta vedy a techniky hravou formou, pokusy, projekty a exkurzie...,
Modelársky (od 8r.) – letecký modelár 36 €,
Mladý ITečkár (od 9-12r.) 27 € – grafická práca, moderný dizajn, tvorba stránky


Ohodnoťte článok: