program Kultúrneho centra (KC)

September 2015 / Prečítané 633 krát

l 9.10. (piatok) o 10.00 h vo veľkej sále DK – ECO MOBILITY TOUR. Enviromentálny projekt pre žiakov ZŠ. Účinkujú: Thomas Puskailer a Martin Madej. Projekt pod záštitou MŽPSR.
 
l 11.10. (nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK - PEZINOK SPIE-VA – SPIEVAJTE S NAMI. XVII. ročník celomestskej súťaže v speve. Hlavný garant: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.
 
l 12.10. (pondelok) o 8.00 h v salóniku DK – PEZINSKÁ KVAPKA KRVI. Odber krvi. Hlavný garant: Slovenský červený kríž – miestny spolok Pezinok
 
l12.10. (pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK – FÍHA TRALA-LA A ROZPRÁVKOVÁ DRUŽINA. Pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Prenájom – vstupenky len cez www.ticketportal.sk .
 
l 13.10. (utorok) o 17.00 h v minigalérii DK – DANICA PÚRY: POTULKY INDOČÍNOU. Vernisáž výstavy fotografií z Vietnamu a Kambodže.Trvanie výstavy: 13. 10 – 7. 11. 2015.
 
l 15.-16.10. (štvrtok-piatoka) o 16.00 h vo veľkej a malej sále DK – DIVADELNÝ FESTIVAL BRIDGIN V4. Festival divadla v anglickom jazyku. Hlavný garant: The Bridge – English Langua-
 ge Centre. Podujatie pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. O. Solgu.
 
l17.10. (sobota) v spoločenskej sále DK – PEZINSKÝ STRA-PEC. 41. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci.10.00 hod. – súťaž,19.00 hod. – Galaprogram. Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMA v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom.
 
l18.10. (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – AHOJ ROZ-PRÁVKA. Dnes: PRIADKA A KRÁĽ. Účinkuje: Harry Teater. Súčasťou predstavenia bude vyhodnotenie detskej súťaže.
 O SUPERDIVÁKA v šk.r. 2014/2015 pre deti s odovzdanými preukazmi.
 
l21.10. (streda) o 10.00 h v malej sále DK – KYTICE MATICE. Program FS OBSTRLÉZE pre žiakov ZŠ o Matici slovenskej.
 
l22.-23.10. (štvrtok-piatok) v spoločenskej sále DK – CELO-SLOVENSKÝ FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA XI. ročník. Hlav-ný garant: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
 
l25.10. (nedeľa) o 19.30 h v malej sále DK – KAROL WOJTYLA: LÚČE OTCOVSTVA. Moderné naštudovanie filozoficko-poetickej hry jednej z najväčších osobností 20. a 21. storočia – Karola Wojtylu (Jána Pavla II.) Hovorí o vysoko aktuálnych témach – o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o témach materstva, synovstva i samoty. Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová. Réžia: Peter Weinciller Pred-stavenie z cyklu „ Malé, ale milé “ realizujeme pri príležitosti spomienky na Sv. Jána Pavla II., pápeža, podľa Liturgického kalendára – 22. októbra.
 
l30.10. (piatok) o 16.00 h v spoločenskej sále DK – ÚCTA K STARŠÍM. Program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Hlavný garant: MsÚ Pezinok v spolupráci s PKC.
 
 PRIPRAVUJEME:
 
 
l3.11. (utorok) o 19.30 h vo veľkej sále DK – LEN SI POSPI, MILÁČIK. Komédia G. Feydeaua z Paríža. Francúzska fraška plná omylov, klamstiev a bezbrehej fantázie. Účinkujú: Ján Koleník, Marián Labuda ml., Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Diana Mórová, Zuzana Šebová. Réžia: Michal Vajdička. Predpredaj vstupeniek – od 18. 9. 2015.


Ohodnoťte článok: