Poďakovanie

September 2015 / Prečítané 791 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 17. 8. 2015 prišli rozlúčiť s našou drahou mamou
Máriou MAKOŠOVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Syn Dušan a dcéra Duda s rodinami.


Ohodnoťte článok: