Pezinkom sa bude šíriť vôňa jablkových dobrôt

September 2015 / Prečítané 691 krát

  Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom, mestami a obcami aj v tomto roku pripravuje regionálne podujatie Jablkové hodovanie.
   V rámci Pezinka sa do akcie zapája od r. 2010 aj Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré opäť ponúka rôznym subjektom i súkromným osobám možnosť prezentovať svoje výrobky v centre mesta. Počas druhej októbrovej soboty, tj. 10.10. v popoludňajších hodinách budete môcť ochutnať najrôznejšie výrobky z jabĺk a ako každý rok pripravíme aj aktivity pre detských návštevníkov. V prípade, že sa chcete stať súčasťou Jablkového hodovania prostredníctvom svojich výrobkov, kontaktujte Mgr. Hanu Sedláčkovú (Malokarpatské múzeum v Pezinku) e-mailom na hana.sedlackova@muzeumpezinok.sk  alebo osobne. Počet miest je limitovaný kapacitami múzea.
   Malokarpatské múzeum pri prípravách podujatia spolupracuje s Mestom Pezinok, Mestským podnikom služieb n.o., Pezinským kultúrnym centrom a Turizmom regiónu Bratislava.

 


Ohodnoťte článok: