Sociálna poradňa

September 2015 / Prečítané 718 krát

   Manžel je po mozgovej príhode. Podľa môjho názoru potrebuje opateru. Môžem požiadať o príspevok na opatrovanie?
   Áno, po splnení podmienok môžete požiadať o príspevok na opatrovanie. Najprv je však potrebné posúdiť, či váš manžel je odkázaný na takúto službu. T.z., že podľa komplexného posudku potrebuje pomoc pri jednotlivých činnostiach (napr. pri stravovaní, hygiene, kúpeli, obliekaní, pohybe, orientácii ...) v rozsahu aspoň osem hodín denne. Následne môžete vy žiadať o príspevok. Podmienkou je, že bývate s manželom v jednej domácnosti, čo predpokladám, že spĺňate. V prípade, že pracujete, váš príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, ste fyzicky a psychicky schopná vykonávať oparovanie, ste spôsobilá na právne úkony a manžel súhlasí s opatrovaním. Všetko vybavíte na príslušnom ÚPSVaR, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: