Letný tábor plný zábavy a oddychu

September 2015 / Prečítané 1271 krát

   Júl a august sú už od nepamäti prázdninové mesiace. Deti si užívajú pokoj od učenia a školy. Počas tohto obdobia sa venujú svojim záľubám a dovolenkám so svojimi najbližšími a mnohé z detí navštevujú tábory.
   Jedinou školou v Pezinku, ktorá organizuje v lete detské zábavné aktivity, je ZŠ Na bielenisku. Každoročne pripravuje Letnú augustovú prázdninovú činnosť pre svojich žiakov a aj žiakov iných škôl. Tento rok sa letná prázdninová činnosť uskutočnila v dňoch 10. 8. 2015 – 21. 8. 2015. Organizáciu mali pod palcom pani vychovávateľky s pomocou učiteľského zboru. Boli to dva týždne plné zážitkov a zábavy, z ktorých sa deti tešili aj napriek tomu, že chodili do školy. Navštívili sme hasičov a požiarnikov. Tí nám ukázali podrobnejšie svoju prácu. Absolvovali sme niekoľko výletov či už na Červený Kameň, do ZOO, na farmu v Stupave, v Modre. Nezabudli sme ani na Pezinok. Tu bol pre deti pripravený náučný program formou hry. V Malokarpatskom múzeu sme sa hrali na bádateľov a v Schaubmarovom mlyne deti súťažili medzi sebou. Keďže tento august bol mimoriadne teplý, využili sme aj kúpalisko na Severe.
   O úspešnosti Letnej prázdninovej činnosti svedčí aj veľká návštevnosť detí a hlavne ich spokojnosť. A nielen ich, ale aj rodičov. Už tento rok sa mnohé z detí tešia na ďalšie prázdniny, ktoré vďaka Letnej prázdninovej činnosti s radosťou strávia v škole.

 

Simona Sviteková

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2015/2016

Prázdniny Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
 prázdnin
Termín
 prázdnin
Začiatok vyučovania
po prázdninách
Jesenné 28. 10 (streda) 29. -30. 10 2. 11. (pondelok)
Vianočné 22. 12 (utorok) 23. 12 - 7. 1 8.1. (piatok)
Polročné 29. 01 (piatok) 1. 2. 2. 2. (utorok)
Jarné Bratislavský kraj 19. 02 (piatok) 22. - 26.02. 29.2. (pondelok)
Veľkonočné 23. 03 (streda) 24. -29. 3. 30. 3. (streda)
Letné 30. 06 (štvrtok) 1.7. - 2. 9. 5. 9 (pondelok)

 


Ohodnoťte článok: