Zázraky sa dejú aj dnes

September 2015 / Prečítané 895 krát

   Žijeme dobu, ktorá je rýchlejšia a sebeckejšia ako tá, ktorú žili naši rodičia. Akosi nám uteká pomedzi prsty a my prestávame veriť, že niekto môže pre niekoho iného urobiť niečo len tak. Len tak pre radosť, nečakajúc hmotnú odmenu. Prestávame veriť, že nadšenie dokáže rozhýbať veci, s ktorými pohnúť nešlo. A mnohí z nás už vôbec neveria, že úradník je ten, kto nám chce a môže pomôcť.
   A predsa sa zázraky dejú aj dnes. Jasným príkladom je rekonštrukcia ZŠ Jána Kupeckého, ktorá dokazuje, že tam, kde je viera, je i cesta. Vynaložená námaha predstaviteľov mesta ako i zamestnancov MsÚ, flexibilita a ochota na strane realizátora rekonštrukcie, obetavosť vedenia ZŠ, ktoré celú letnú dovolenku strávilo na „stavenisku“, pomoc rodičov, ktorí posledné dva týždne pripravovali novú počítačovú sieť a záverečné spoločné upratovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy jednoznačne dokazujú, že ide o zázrak. O zázrak spolupatričnosti, ochoty pomôcť niečo spoločne vybudovať a dokončiť.
   Čo dodať na záver? Myslím, že lepšie ako je to napísane v kronike ZŠ Jána Kupeckého z 1. septembra 1982 sa to nedá povedať: „1. september je veľký deň, ktorý sa navždy zapíše do sŕdc malých prváčikov. Tento deň je o to slávnostnejší, že 1. septembra žiaci zasadli do lavíc novej školy.“
   V mene Rodičovského združenia ZŠ Jána Kupeckého ďakujem všetkým, čo priložili ruku k dielu.

 

JUDr. Roman Mács,
predseda RZ ZŠ J. Kupeckého