Kapacita MŠ bola rozšírená o dve triedy

September 2015 / Prečítané 645 krát

   Na základe vysokého záujmu o materské školy Mesto Pezinok zvýšilo rekonštrukciou priestorov na ZŠ Na bielenisku kapacitu materských škôl o dve nové triedy.
   Ku dvom triedam MŠ gen. Pekníka, ktoré boli zriadené na elokovanom pracovisku Na bielenisku v roku 2010, pribudli v septembri 2015 dve nové triedy MŠ.
   Prevádzka v nových triedach sa začala 14. 9. 2015, keď privítala 40 nových „škôlkarov“.
V školskom roku 2015/2016 bude materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok v prevádzke 39 tried. (šk. roku 2010/2011 bolo v prevádzke 32 tried MŠ).
   Cirkevná materská škola sv. Jozefa v Pezinku otvára jednu triedu.
   Špeciálna materská škola v Pezinku otvára dve triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a dve triedy pre deti s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami.
   Všetkým škôlkarom ako aj zamestnancom materských škôl želáme v začínajúcom školskom roku veľa úspechov, vzájomného porozumenia a krásnych zážitkov.

 

Školský úrad

 


Ohodnoťte článok: